Daily Great Gift - SET อูหลงและสมุนไพร
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
Daily Great Gift - SET อูหลงและสมุนไพรicon  
รหัส : 2298
ราคาปกติ :  785.00 บาท      
ไฟล์เอกสาร : 2298.pdf

รายละเอียดทั้งหมด :

 กล่องของขวัญ Daily Great Gift - SET อูหลงและสมุนไพร

ประกอบด้วย

1.ชาอูหลงเบอร์ 12

2.ชาอูหลงก้านอ่อนเบอร์ 17

3.ชาใบเตย

4.ตัวกรองรูปชา 1 อัน

** สามารถคละ ชาสมุนไพร รสอื่นได้ **


จำนวน